Leerlingenparticipatieraad

Leerlingen leren mee-nadenken over school, discussiëren over afspraken en regels én leren luisteren naar de mening van iemand anders. Dit gebeurt allemaal in de leerlingenraad. Met de ondersteunende hulp van Dhr. Giltay Herman wordt dit schooljaar gestart met de oprichting van een leerlingenraad. De leden van de leerlingenraad worden op democratische wijze verkozen in de betreffende klassen. Bij de eerste samenkomst van de leerlingenraad, wordt er een voorzitter, ondervoorzitter en secretaris gekozen. 

Eén keer per maand komen de leden van de leerlingenraad samen om over een aantal dingen te praten en naar voorstellen en ideeën van elkaar te luisteren. Zij brengen punten naar voor die ze wensen uit te werken. De leden van de leerlingenraad gaan steeds te rade bij de leerlingen van de gehele school. Goede voorstellen en suggesties worden doorgespeeld aan de directie of aan de verantwoordelijke leerkrachten.