Oudervereniging - Vriendenkring

Onze school heeft een oudervereniging: 'De bezige bloempjes'. 

Doelstellingen:

Schakel zijn tussen alle ouders en de leerkrachten.

Organiseren van allerlei activiteiten 

(halloweentocht, winterfestijn, ...)

Hulp bij activiteiten

(schoolfeest, musical, extra-muros, ...)

Het bestuur komt maandelijks in vergadering samen.

VOLGENDE VERGADERINGEN:

DONDERDAG 13 FEBRUARI  2014

DONDERDAG 13 MAART 2014

DONDERDAG 24 APRIL 2014

 

OM 19.30u

IN LERAARSKAMER LAGERE SCHOOL