VERKIEZING LEDEN COÖPTATIE SCHOOLRAAD

Binnenkort start in elke school binnen het GO! de nieuwe schoolraad.  Vanaf 1 april 2017 zal ook in onze school de nieuw verkozen schoolraad zijn bevoegdheden opnemen.

De schoolraad bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden die reeds verkozen zijn.  Deze oproep geldt voor twee mensen uit de ruimere schoolomgeving die willen gecoöpteerd worden.  

De schoolraad adviseert de directeur over de organisatie van de school, de werving van leerlingen, de activiteiten,...  en geeft ook advies aan de raad van bestuur en algemeen directeur.

De directeur woont de vergadering bij met raadgevende stem.  De schoolraad wordt verkozen voor een periode van vier jaar.  Voor de coöptatie zoeken we mensen uit de ruimere omgeving van de school uit socio-economische en culturele middens. 

Wie zich kandidaat wil stellen kan dit door het formulier in bijlage in te vullen.  Daarna kan u het ingevulde formulier afgeven op het secretariaat van onze school. Natuurlijk kun u het formulier ook per post of digitaal naar ons verzenden. 

Adres:  Basisschool In de Engelse Hof, Koning Albertlaan 58, 3620 Lanaken

Email: bs.lanaken@g-o.be

De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen is 1 februari 2017. 

Bijlage:  Formulier KR1