Methodeschool

De 6 pijlers van Dalton

1. Verantwoordelijkheid 

Kinderen leren dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de dingen die ze doen. Ze leren 
verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leren en werken zoals: bewaken dat 
hun taken tijdig af zijn, de tijdspanne voor een taak nuttig invullen, plannen van 
examens, … . 
Verder leren ze ook verantwoordelijkheid nemen voor de sfeer in de groep, het 
steunen van klasgenoten alsook verantwoordelijk te zijn voor de schoolomgeving. 

2. Zelfstandigheid 

Daltonscholen van het GO!

Vandaag telt het GO! zo’n 70 methodescholen. De overgrote meerderheid daarvan biedt basisonderwijs aan. Stefaan D’Hondt legt hieronder kort uit wat de voornaamste kenmerken van de dalton methodescholen zijn die het GO! aanbiedt. 

Deze methode is genoemd naar de Amerikaanse stad waar de pedagoge Helen Parkhurst, zelf een leerlinge van Montessori, een proefschool had. 

“Zelfstandig werken is essentieel in een daltonschool. Ook de keuzevrijheid van de kinderen is dat. Ze krijgen veel kansen om zelf beslissingen te nemen, zij het dan binnen de grenzen van het programma.”