Daltonscholen van het GO!

Vandaag telt het GO! zo’n 70 methodescholen. De overgrote meerderheid daarvan biedt basisonderwijs aan. Stefaan D’Hondt legt hieronder kort uit wat de voornaamste kenmerken van de dalton methodescholen zijn die het GO! aanbiedt. 

Deze methode is genoemd naar de Amerikaanse stad waar de pedagoge Helen Parkhurst, zelf een leerlinge van Montessori, een proefschool had. 

“Zelfstandig werken is essentieel in een daltonschool. Ook de keuzevrijheid van de kinderen is dat. Ze krijgen veel kansen om zelf beslissingen te nemen, zij het dan binnen de grenzen van het programma.” 

Vrijheid in gebondenheid heet dat dan. Opvallend is wel dat deze methode meer programmagericht is en minder ervaringsgericht dan de meeste andere methodes die het GO! aanbiedt. Het daltononderwijs is sterk ontwikkeld in Nederland. 

“We werken rond drie pijlers: vrijheid in gebondenheid, samenwerking en zelfstandigheid. Concreet zorgt dat er bijvoorbeeld voor dat het aandeel van klassikale instructie minimaal is. Samenwerken gebeurt zowel spontaan als gedwongen. Dat versterkt hen zowel op kennisvlak als sociaal en emotioneel. De kinderen werken dan samen aan taken. We houden ook een controle dag: dan onderzoeken we samen hoever de kinderen in hun taken gevorderd zijn. Zelfstandigheid leren we aan door de kinderen in de hoogste graad te laten werken zonder dat de leerkracht fysiek altijd bij hen is. Dat is uitgestelde leerkrachtaandacht.”