Tutti Frutti

Tutti Frutti is een project van de Europese Commissie, de Vlaamse overheid en de fruitdistributie dat in veel basis- en secundaire scholen loopt. De bedoeling van deze actie is om de  fruitconsumptie bij jongeren te stimuleren door hen wekelijks fruit aan te bieden op school.

Sinds schooljaar 2008-2009 doet 'In de Engelse Hof' ook mee aan dit 'Fruit-op-school-project.'  De fruitleverancier brengt ons elke dinsdag vers fruit.De fruitsoort varieert wekelijks, afhankelijk van het seizoen.

  • De totale kostprijs bedraagt 7 euro per leerling. 
  • De fruitactie duurt 30 weken.

De leerlingen zijn niet verplicht om deel te nemen aan het 'Tutti Frutti project.' Maar we vragen aan de ouders van de niet-deelnemers om zelf hun kind(eren) elke dinsdag een stukje fruit mee te geven naar school. 

Want DINSDAG is FRUITDAG !

Meer info is terug te vinden op:  http://www.fruit-op-school.be