Onze school heeft een oudervereniging: 'De bezige bloempjes'. 

Doelstellingen:

Schakel zijn tussen alle ouders en de leerkrachten.

Organiseren van allerlei activiteiten 

(halloweentocht, winterfestijn, ...)

Hulp bij activiteiten

(schoolfeest, musical, extra-muros, ...)

Het bestuur komt maandelijks in vergadering samen.

Leerlingen leren mee-nadenken over school, discussiëren over afspraken en regels én leren luisteren naar de mening van iemand anders. Dit gebeurt allemaal in de leerlingenraad. Met de ondersteunende hulp van Dhr. Giltay Herman wordt dit schooljaar gestart met de oprichting van een leerlingenraad. De leden van de leerlingenraad worden op democratische wijze verkozen in de betreffende klassen. Bij de eerste samenkomst van de leerlingenraad, wordt er een voorzitter, ondervoorzitter en secretaris gekozen.