Onze kleuterschool “In de Engelse hof methode” beschikt over grote lokalen waarin de 
kleuters uitgedaagd worden om zelfstandig en/of samen te werken met andere 
klasgenootjes aan taken aangepast aan hun leeftijdsgroep. 
We volgen daarvoor de drie daltonprincipes: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en 
samenwerken. 

Alleen door verantwoordelijkheid te geven kan verantwoordelijkheid worden aangeleerd. 
Dit wordt gedaan door middel van een dagtaak, weektaak of het contractwerk. De kinderen 
kunnen op de weekplanning terugvallen die ze op maandag samen met de juf hebben 
opgehangen. De kleuters kiezen zelf het tempo en de volgorde waarin ze willen werken. 
Ook krijgen ze de keuze om alleen te werken of samen met anderen. Ze leren hun tijd 
verdelen en krijgen de ruimte om te ontdekken en te experimenteren. Op het einde van de 
week moeten alle taken afgewerkt zijn. De kleuters gaan zich dan zelf of samen met de juf 
evalueren. 

De kleuters worden gestimuleerd en aangezet om problemen zelf op te lossen, het werk zelf 
te plannen en dus niet voortdurend afhankelijk te zijn van hulp. Daardoor leren ze creatief 
denken en handelen. 

We leren onze kleuters in teamverband werken. Wij als volwassenen moeten in het 
dagelijks leven samenwerken met allerlei andere mensen. Kinderen op jonge leeftijd elkaar 
leren helpen en leren communiceren met elkaar verhoogt hun sociale vaardigheden enorm. 
Als aanzet gebruiken we hiervoor een maatjesbord. De kleuters leren zo een taak of spel 
met een andere kleuter uit te voeren en kunnen dan achteraf verwoorden en aanduiden of 
ze het wel of niet leuk vonden. 

Ieder trimester werken we met alle kleuters een project uit. We proberen hier ook de 
ouders zoveel mogelijk in te betrekken. Voor de projectkeuze gaan we uit van de interesses 
van de kinderen. Ook maken we een uitstap tijdens het project. 
Naar volgend schooljaar toe gaan we ons toeleggen op de talenten van onze kleuters. De 
talentenmuur, de talentenweide of de talentenarchipel. We gaan ervoor zorgen dat het 
kunnen van iedere kleuter in de verf wordt gezet!